Kontakt oss

Kulturarrangement og leie av lokaler til kurs, konferanser, konserter, møter, selskap og teater, samt tilrettelagte kinoforestillinger. Billettsalg kino og kulturarrangement Dampsaga Kulturhus og Samfunnshuset Steinkjer.

Kontaktinformasjon Dampsaga Kulturhus:
Billettskranke: 74600827 (åpningstid primært 16.15 - 21.00)

Dampsaga Kulturhus administrerer utleie av sal/scene på Samfunnshuset Steinkjer og all billettsalg til arrangement der foregår via dampsaga.no. Se egen fane for Samfunnshuset for informasjon om lokalene.

 

Ketil Tronstad

Enhetsleder Kino-Kultur
Kinosjef
Mobil 99543720

E-post

Karl Henrik Sprauten

Teknisk leder
Lys og lydtekniker
Mobil 90026238

E-post

Svein Bjørge

Arrangementansvarlig
Dampsaga Kulturhus
Mobil 90683840

E-post

Bente Borgan

Booking / Marked
Samfunnshuset Steinkjer
Mobil 94017581

E-post