Salene

Saga er vår største sal med inn til 500 plasser i fast amfi, galleri og sidebalkonger.
Innlastningen på scenen er rett inn fra bakkenivå.

Høvel`n er lillesalen som brukes mye til møter men også til mindre teateroppsetninger og revyer. Maks publikumsantall er 300. Salen er veldig fleksibel slik at det er ingen problemer med å ha et møte på alt fra 20 til 200 møtedeltagere.

Vi har tre kinosaler som også leies ut til møter og konferanser.
Sal 1 har 250 plasser i fast amfi.
Sal 2 har 135 plasser i fast amfi
Sal 3 har   66 plasser i fast amfi

_
_
_