Foredrag: Barn og gaming - hvor farlig er det?

Et foredrag med seniorforsker Beate W. Hygen

Info vedr. Covid -19
Vi sørger for gode renholds- og smittevernrutiner, slik at både publikum og ansatte skal kunne være trygge hos oss. Av hensyn til nettopp dette ønsker vi ikke å håndtere kontantbetaling. Utover daglig renhold vil rengjøring bli foretatt av benyttede områder i salen, samt alle kontaktflater mellom alle arrangement. Vi
ber om at alle benytter seg av framsatt håndsprit/evt håndvask og ivaretar 1-meters regelen. Kjøpte billetter sammen må kunne sitte ved siden av hverandre. Vi må understreke at om du er syk, har luftveisproblemer eller er i karantene, må du være hjemme :) 
Vi oppfordrer til å komme i god tid da vi må registrere alle som er tilstede via Safespot. 


Kan vi være stolte av barns gaming ferdigheter? Blir barn aggressive av spilling? Har spilling noe å si for barns sosiale kompetanse? Finnes det noe som heter spillavhengighet?


Disse temaene belyses av Beate W. Hygen (Postdoktor ved Institutt for Psykologi ved NTNU og Seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning) som har forsket på barn og gaming i en årrekke.


I etterkant av foredraget blir det en samtale mellom Beate Hygen og en fosterfar. Fosterhjemstjenesten vil være tilstede og vil svare på spørsmål om det å være fosterhjem for barn og ungdom for dere som ønsker å vite mer om dette.

Foredraget er gratis for alle, men man må registrere seg. Trykke "kjøp", registrer kontaktinfo og velg antallet gratisbilletter.


Arrangør Fosterhjem region Midt-Norge


Billetter til Foredrag: Barn og gaming - hvor farlig er det?

Vis hele programmet
_
_
_