Trondheim Voices

Trondheim Voices m/ Ståle Storløkken - Folklore

Info vedr. Covid -19
Vi sørger for gode renholds- og smittevernrutiner, slik at både publikum og ansatte skal kunne være trygge hos oss. Av hensyn til nettopp dette ønsker vi ikke å håndtere kontantbetaling. Utover daglig renhold vil rengjøring bli foretatt av benyttede områder i salen, samt alle kontaktflater mellom alle arrangement. Vi
ber om at alle benytter seg av framsatt håndsprit/evt håndvask og ivaretar 1-meters regelen. Kjøpte billetter sammen må kunne sitte ved siden av hverandre. Vi må understreke at om du er syk, har luftveisproblemer eller er i karantene, må du være hjemme :) 

Det er duket for en helt ekstraordinær opplevelse når to av Norges fremste lydkunstenere, Helge Sten og Ståle Storløkken (Supersilent), fremfører nyskrevet musikk for det grensesprengende vokalensemblet Trondheim Voices.
«Folklore» befinner seg i et landskap av dempet stemmeprakt i en atmosfære inspirert av tidligere tiders kirkemusikk.
I dette verket bruker Trondheim Voices stemmene sine som et massivt mikrotonalt, instrument, der ord skiftes ut med toner, der flerstemte droner og klanger utforskes i en messe-aktig framførelse med tydelige forhistoriske referanser.
Folkloren er en samlebetegnelse på tradisjonsoverført kunst og kunnskap. Den overføres gjennom handlinger fra menneske til menneske og fra generasjon til generasjon, og har ofte tilhørt den uformelle, ikke-kommersielle sfæren av kulturen.
Helge Sten og Ståle Storløkkens verk Folklore, søker mot skjæringspunktet mellom akustisk og elektronisk lyd, mellom det harmoniske og mikrotoale, det kjente og ukjente. Der hvor tiden opphører, og man kan oppleve en ny måte å lytte på.


Trondheim Voices har gjennom de siste årene satt nye standarder for hva et vokalensemble kan være. I samarbeid med nyskapende komponister, med bruk av ny teknologi, og gjennom en rekke tverrkunstneriske prosjekter, har ensemblet vært banebrytende for utviklingen av kollektiv vokal-improvisasjon, og fortsetter å føre sjangeren til nye steder.  Trondheim Voices improviserer gjennom lyd, bevegelse, rom og tid, og har også utviklet en unik evne til kollektivt å forme og farge komponert musikk. 


FOLKLORE
(traditional customs, tales, sayings, dances, or art forms preserved among a people).
Komponert av Helge Sten og Ståle Storløkken for Trondheim Voices


Medvirkende:
Trondheim Voices, vokal og perkusjon:
Sissel Vera Pettersen
Anita Kaasbøll
Tone Åse
Kari Eskild Havenstrøm
Natali Abrahamsen Garner
Siri Gjære
Heidi Skjerve
Torunn Sævik
Ingrid Lode


Ståle Storløkken, elektronikk


Ingar Hunskaar: lyddesign
Ingrid Skanke Høsøien: lysdesign


Billetter til Trondheim Voices

  1. Ons 28. okt kl 19:00 395 kr   SAGA Kjøp
Vis hele programmet
_
_
_