Smittevern

Arrangementer gjennomføres til enhver tid etter myndighetenes råd og pålegg om smitteverntiltak. Dampsaga Kulturhus er godt organisert og mener at vi gjør det som kreves for å eliminere risikoen for massesmitte. Tiltakene er oppdaterte 29.06.2021

Koronatrygghet på Dampsaga

Arrangementer gjennomføres til enhver tid etter myndighetenes råd og pålegg om smitteverntiltak. Dampsaga Kulturhus er godt organisert og mener at vi gjør det som kreves for å eliminere risikoen for massesmitte.

HVILKE KONKRETE TILTAK DU MERKER NÅR DU BESØKER OSS:

Vi har høy fokus på renhold og hygiene og lokalene er rengjorte for arrangementet du går på.

• Du blir møtt av våre kulturhusverter og ansatte som har en god organisering for gjestfrihet, trygghet og sikkerhet
• Du registrerer deg ved ankomst med navn og telefonnummer med hjelp av våre verter via Safespot eller manuell registrering. Dette for evt smittesporing
• Vi har hånddesinfiseringsdispenser (kontaktløs) ved inngang som vi  anmoder at du benytter
• Det finnes hånddesinfisering i bar/kafe og på bord i serveringsområde
Vi oppfordrer til å bruke munnbind når du beveger deg i kulturhusets fellesareal. men du kan ta av munnbindet når du har funnet setet ditt i salen eller sitter i kafeområdet.
• Dampsaga følger til enhver tid oppdaterte retningslinjer for serveringaktører
• Gelendre og andre kontaktflater er rengjort/ desinfiserte
• Vi sørger for en jevn strøm inn til salen for å unngå fortetting.
• I salen sitter dere i fast-amfi med ett åpent sete mellom hver ”relasjonsgruppe/ kohort”, med maks 200 solgte seter som er myndighetenes krav
• Dere blir anmodet om å holde god avstand når salen skal tømmes etter arrangement for å unngå fortetting
• Ved utgang fra salen etter konsert/ i pause anmodes du igjen om å desinfisere hender
 
HVA FORVENTER VI AV DEG SOM PUBLIKUM?

• at du holder avstandsregelen 1-meter til andre når du ikke sitter i fast amfi.
• at du har god hånd- og hostehygiene
• at du holder deg hjemme hvis du har symptomer
• at du ikke kommer om du har vært i karantenepålagte soner i det siste, eller
 på steder hvor du vet det har vært et høyt smittetrykk


Arrangementer er forbeholdt innbyggerne i Steinkjer kommune etter anbefalinger fra Regjeringen
 


ANDRE ARRANGEMENT
Vi gjennomfører også en del møter/ konferanser med god plass og organisering. Også her følges smittevernstiltak nøye, før, under og etter møtene. Vår kafe/bar holder sin virksomhet etter alle smittevernkrav for serveringsbransjen.