Smittevern

Arrangementer gjennomføres til enhver tid etter myndighetenes råd og pålegg om smitteverntiltak. Dampsaga Kulturhus er godt organisert og mener at vi gjør det som kreves for å eliminere risikoen for massesmitte. Tiltakene er oppdaterte 10.09.2021

Koronatrygghet på Dampsaga

Arrangementer gjennomføres til enhver tid etter myndighetenes råd og pålegg om smitteverntiltak. Dampsaga Kulturhus er godt organisert og mener at vi gjør det som kreves for å eliminere risikoen for massesmitte.

HVILKE KONKRETE TILTAK DU MERKER NÅR DU BESØKER OSS:

Vi har høy fokus på renhold og hygiene og lokalene er rengjorte for arrangementet du går på.

• Du blir møtt av våre kulturhusverter og ansatte som har en god organisering for gjestfrihet, trygghet og sikkerhet
• Vi har hånddesinfiseringsdispenser (kontaktløs) ved inngang som vi  anmoder at du benytter
• Det finnes hånddesinfisering i bar/kafe og på bord i serveringsområde
• Dampsaga følger til enhver tid oppdaterte retningslinjer for serveringaktører
• Vi sørger for en jevn strøm inn til salen for å unngå fortetting.
• I salen sitter dere i fast tilvist sete med ett åpent sete mellom hver ”relasjonsgruppe/ kohort”, med maks 200 solgte seter
• Dere blir anmodet om å holde god avstand når salen skal tømmes etter arrangement for å unngå fortetting
• Ved utgang fra salen etter konsert/ i pause anmodes du igjen om å desinfisere hender
 
HVA FORVENTER VI AV DEG SOM PUBLIKUM?

• at du holder avstandsregelen 1-meter til andre når du ikke sitter i setet ditt 
• at du har god hånd- og hostehygiene
• at du holder deg hjemme hvis du har symptomer
• at du ikke kommer om du har vært i karantenepålagte soner i det siste, eller
 på steder hvor du vet det har vært et høyt smittetrykk
 
ANDRE ARRANGEMENT
Vi gjennomfører også en del møter/ konferanser med god plass og organisering. Også her følges smittevernstiltak nøye, før, under og etter møtene. Vår kafe/bar holder sin virksomhet etter alle smittevernkrav for serveringsbransjen.