Sommerkonsert i Malm -Steinkjer Kulturskole

Om arrangementet

Sommerkonsert med elever fra Steinkjer Kulturskole. 

Gratis for varn/unge under 16 år